ביישנים בואו לרדיו!

ריאיון ברדיו או בטלוויזיה הוא בעצם שיחה שלה יש מאזינים או צופים ריאיון הוא אחד הדרכים האפקטיביות להעביר את המסר שלכם דרך אמצעי התקשורת. מרשל מקלוהן אחד מחוקרי התקשורת הידועים בתחום, תבע את המשפט 'המדיום הוא המסר' שמשמעותו בכל מדיום יועבר המסר בצורה אחרת.  המדיום הטכנולוגי ולא התוכן הוא שקובע את ההשפעה. הכוונה היא שהמסר…