העמותות לא מבקשות יותר שנתרום

לעיתים מעז יוצא מתוק – המודל החדש של העמותות לגיוס כספים משהו טוב קורה בעולם העמותות כיום, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת 2008 (שהחל עם משבר הסאבפריים בארה"ב) חדלו עמותות רבות לקבל סיוע וגבר הצורך ההכרחי לבנות מודל חדש לצורכי גיוס כספים. יותר ויותר עמותות מבינות שלא ניתן להישען יותר על תרומות ומתחילות לייצר…