דוברות

בתוך עולם יחסי הציבור הדוברות היא למעשה הקול של העסק באמצעות עבודת הדוברות מועברים מסרים מהארגון למדיה ולבסוף לציבור.
במרכז פעילות הדוברות נמצא הדובר כמשמש כמתווך בין הארגון לציבור, והינו האחראי לחשיפת הארגון בפני התקשורת והציבור.

מה כוללת עבודת הדוברות?
עבודת הדוברות כוללת ניסוח הודעות ומסרים לעיתונות, קבלת החלטות לגבי הפניית מסרים שונים לאמצעי מדיה שונים והכנת גורמים בתוך הארגון לחשיפה תקשורתית כגון ראיונות, נאומים ולפעמים אף קיום מפגשים עם עיתונאים במקום גורמים מתוך הארגון.

מי זקוק לשירותי דוברות?
לשירותי דוברות זקוקים לרב ארגונים ומלכ"רים שיש בעבודתם מידע חיוני וחשוב לציבור, כמו גם חברות מסחריות גדולות שיש להן אחריות חברתית וסביבתית כלפי הציבור הרחב. ככלל, כל חברה או אישיות הנמצאים במגע מתמשך ומשמעותי עם אמצעי התקשורת והנדרשים לתת התייחסות או מענה שוטף בסוגיות הנוגעות לקבוצה גדולה של אנשים יעזרו בשירותי דוברות.

מדוע חשוב לעבוד עם דוברים בעלי ניסיון בתחום?
לדובר אחריות גדולה על תדמיתו הציבורית של הארגון. תפקיד הדובר הופך למשמעותי עוד יותר בעתות משבר. מתוקף כך, תפקידו דורש היכרות מעמיקה עם הארגון, תחום העיסוק שלוו ויחסי הכוחות להם הוא נתון. מעצם הגדרת תפקידו כדמות התקשורתית המופיעה בציבור בשם אותו הארגון או המלכ"ר, הוא מהווה קו ראשון בהגנה על תדמית חיובית ומתן מענה מדוייק ומתאים לשאלות המופנות לארגון ע"י התקשורת ולכן חשוב שיהיה בעל ניסיון והיכרות מוקדמת עם עולם התקשורת ועם התחום המדובר. שגב מדיה מתמחה בדוברות לגופי מלכ"ר, שגב מדיה מתמחה בדוברות ויחסי ציבור חברתיים וירוקים, מתוך ניסיון וזיקה אישית מיוחדת לתחום – קראו עוד על הפרויקטים שהובלנו